Tipărire

Activitatea desfășurată/Activity

Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Bacau a fost infiintata la 1 septembrie 1974, in contextul realizarii programului de autoaprovizionare si de dezvoltare a unei legumiculturi moderne si eficiente în zona de est, unde traditiile de productie si cercetare în cultura legumelor erau relativ reduse. Este situata in partea de est a municipiului Bacau, fiind amplasata în lunca si pe prima terasa a Siretului, la altitudinea de 91 m. Solul este aluvial, mediu evoluat, cu trextura luto-nisipoasa, pH de 6,2 – 6,8 si continut în humus de 2,4 – 2,6 %, iar temperatura medie multianuala este de 8,9°C. Suma precipitatiilor de 550 mm este relativ redusa.

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău, desfasoara:

 • Cercetări interdisciplinare în domeniile, ameliorării, fiziologiei, producerii de seminţe şi material biologic din categorii biologice superioare la legume şi flori, combaterea integrată a agenţilor patogeni, culturi in vitro
 • Cercetare şi producţie în condiţii de agricultură biologică;

Principalele obiective de cercetare stiinţifică sunt:

 • Crearea de hibrizi şi soiuri noi de legume şi flori şi obţinerea de seminţe din categorii biologice superioare.Menţinerea diversităţii speciilor legumicole şi floricole, conservarea resurselor genetice valoroase.
 • Stabilirea tehnologiilor moderne de cultură a legumelor şi florilor pentru sistem convenţional şi ecologic.
 • Combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor la legume.
 • Micropropagarea şi obţinerea materialului genetic legumicol şi floricol cu valoare biologică ridicată.
 • Consultanta, asistenţă tehnică şi proiectare în organizarea şi exploatarea fermelor legumicole (convenţionale şi biologice).

The Vegetable Research and Development Station Bacau was established on 1 September 1974 following the need for the accomplishment of the self-supply and development programme for a modern and efficient vegetable gardening in the eastern area, where production and research traditions in vegetable culture were relatively low. It is situated in the eastern part of the city of Bacau, being located in the meadow and on the first terrace of the Siret, at an altitude of 91 m. The soil is alluvial, medium evolved, with a sludge sand texture, a pH of 6,2 - 6,8 and a humus content of 2.4-2.6% and a multiannual average temperature of 8.9 ° C. The amount of precipitation of 550 mm is relatively low.

Vegetable Research and Development Station Bacau
develops:


 • Interdisciplinary research in the fields of breeding, physiology, production of seeds and biological material from superior biological categories at vegetables and flowers, integrated pest control, in vitro cultures.
 • Research and production in organic agriculture;

 

The main objectives of scientific research are:

• Creating hybrids and new varieties of vegetables and flowers and obtaining seeds of superior biological categories. Maintaining the biodiversity of vegetable and floricultural species, preserving of valuable genetic resources.
• Establishing of modern technologies for growing vegetables and flowers in conventional and ecological system.
• Integrated pest and disease control of vegetables.
• Micropropagation and obtaining of high-biological valuable vegetable and flower genetic material.
• Consultance, technical assistance and design in the organization and operation of vegetable growing farms (conventional and organic).

 

Produsele noastre

 • Cimbrișor Florin
 • Țelină Bistrița
 • Ardei gras Ceres
 • Ardei gogoșar Creola
 • Pufuleți Azuriu
 • Ochiul Boului Bianca
 • Ridichi de lună Roșioară
 • Ardei gras Dariochea
 • Varză de toamnă Silviana
 • Salvia Carmen
 • Fasole urcătoare Auria Bacăului
 • Petunia Sorina
 • Fasole de grădină Mileniu
 • Leuștean Rarău
 • Ochiul Boului Cora