Tipărire

PN III

PN-III-P1-1.2-PCCDl-2017- 0850, " Agricultura pentru mâine - asigurarea sustenabilităţii mediului prin creşterea competitivităţii ameliorării pentru agricultura ecologică


Cecuri de inovare

  
TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI IMPLEMENTAREA UNUI SOI NOU DE FASOLE DE GRĂDINĂ ÎN AGRICULTURA CONSERVATIVĂ

209CEI/2018
CEC INOVARE


Contract nr. 34CI/2017
Cod proiect:
PN-III-P2-2.1-CI-2017-0109
IMPLEMENTAREA UNOR SOIURI ŞI TEHNOLOGII DE CULTURĂ SUSTENABILĂ A LEGUMELOR DIN GRUPA VERZEI   

Contract nr. 71CI/2017
cod proiect PN-III-P2-2.1-CI-2017-0712,
Tehnologie eco-inovativa de cultivare a noilor soiuri de fasole mung (Vigna radiata) pentru valorificare multipla 
Raport de impact CI 71

Tipărire

PN - II INOVARE

PNII - INOVARE PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2007-2013, PNII

Program INOVARE
Subprogram SERVICII SUPORT PENTRU INOVARE
AUTORITATE CONTRACTANTA Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI),

SCOPUL PROGRAMULUI: Asigurarea unui instrument flexibil pentru sustinerea IMM-urilor din sectorul productiv in vederea modernizarii tehnologice si cresterii gradului de inovare. Prin acest program IMM-urile sunt incurajate sa dezvolte parteneriate cu institutii de cercetare si inovare in scopul de a crea produse si servicii inovatoare pe baza de tehnologii avansate.


OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

 • Încurajarea IMM-urilor de a investi în activităţi de cercetare-dezvoltare.
 • Facilitarea formării de colaborări şi parteneriate între IMM-uri şi instituţii de cercetare si inovare.
 • Exploatarea mai eficientă de către IMM-uri a expertizei şi cunoaşterii generate de instituţiile de cercetare.
 • Testarea conceptelor cuprinse in brevetele de invenții.
 • Valorificarea competenţelor tehnico-ştiinţifice din sistemul de CDI în sectorul productiv prin asistarea IMM-urilor în procesul de dezvoltare şi modernizare, prin achiziţionarea de servicii, tehnologii şi metode noi sau avansate.
 • Creșterea productivităţii, competitivității şi a calităţii produselor obţinute la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii.
 • Stimularea culturii antreprenoriale în cadrul instituţiilor de cercetare si inovare din România.
 • Sprijinirea IMM-urilor inovatoare in vederea accesării fondurilor publice si/sau private din alte surse/programe (Planul National de Cercetare Dezvoltare, Inovare, Fonduri structurale Axa 2, Fonduri private de investiții, Angel Investors, etc.).

PROIECTE DERULATE DE SCDL BACAU IN ANUL 2013-2014

Program PNII Cecuri de inovare

SOLCOMBIO - Contract nr. 182 CI/18.10.2013 PN-II-IN-CI-2013-1-0009 - „Proiectarea şi implementarea unui sistem de management de combatere biologica a dăunătorilor legumelor solanaceae cultivate in spatii protejate”.
           Beneficiar SC ADONIS SRL
           Furnizor servicii SCDL Bacau, Director de proiect PETRE MARIAN BREZEANU
 ECOTIM - Contract nr. 184 CI/18.10.2013 / PN-II-IN-CI-2013-1-0008 - ”Elaborarea si implementarea unor tehnologii ecologice, moderne, de cultivare a soiurilor noi de Phaseolus vulgaris L., diversificarea sortimentului cultivat, promovarea, şi valorificarea producției.”
          Beneficiar SC DIAPLANT INTERAGRO SRL
          Furnizor servicii SCDL Bacau, Director de proiect SILVICA AMBARUS
URBHORT - Contract nr. 211 CI./02.12.2013 PN-II-IN-CI-2013-1-0060 “Corelarea valorii alimentare, condimentare, medicinale cu cea ornamentala a unor soiuri noi de plante in vederea creșterii gradului de utilitate a acestora in amenajările peisagistice” 
          Beneficiar SC DOREXMAR SRL
          Furnizor servicii SCDL Bacau, Director de proiect TINA OANA CRISTEA
ECOTEHUTIL - Contract nr. 180CI/2013 PN-II-IN-CI-2013-1-0029 - Modernizarea şi aplicarea tehnologiilor ecologice la unele specii mai puţin cultivate, cu potențial de utilizare complexa (culinara, medicinala, aromatica, melifera, decorativa) in vederea valorificării superioare
         Beneficiar SC HERBORISTERIA SRL
         Furnizor servicii SCDL Bacau, Director de proiect  CREOLA BREZEANU
SOILEG - Contract nr. 183 CI / PN-II-IN-CI-2013-1-0002  - ''Promovarea unor varietati noi de legume de toamna in agricultura ecologica''
         Beneficiar SC RBR CONSTRUCT SRL
         Furnizor servicii SCDL Bacau, Director de proiect Maria CALIN

 

PROIECTE DERULATE DE SCDL BACAU IN ANUL 2012:


1.PEDOFERTIL PN-II-IN-CI-2012-1-0217 Implementarea tehnologiilor de creştere a fertilităţii solului prin lucrări agrotehnice şi agtropedo-ameliorative
Beneficiar SC RBR CONSTRUCT SRL
Furnizor servicii SCDL Bacau, Director de proiect Maria CALIN

2. COND PN-II-IN-CI -2012 -1- 0226 Transfer tehnologic si asistenta pentru realizarea unui condiment ecologic – aliment functional
Beneficiar SC FARMACIA NATURII SRL
Furnizor servicii SCDL Bacau, Director de proiect Creola BREZEANU

3. ECOSIG PN-II-IN-CI-2012-1-0282 Promovarea unor soiuri de ardei pentru cultura in sistem ecologic, valorificarea productiei pentru o alimentatie diversificata si sanatoasa a grupelor de consumatori
Beneficiar SC BYO FAMILY INVESTMENTS SRL
Furnizor servicii SCDL Bacau, Director de proiect Petre Marian BREZEANU

 

Tipărire

ADER 2020

  

Planul sectorial pentru cercetare – dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru perioada 2011- 2014 (ADER 2020)

Își propune să găsească rezolvări şi să ofere soluţii adaptate condiţiilor agro-eco-climatice regionale specifice, care să corespundă stadiului actual de dezvoltare rurală a României. În contextul schimbărilor climatice vor trebui găsite soluţiile inovative de adaptare a tehnicilor şi tehnologiilor de cultură şi de creştere a animalelor, astfel ca exploataţiile agricole să poată contribui la creșterea ponderii agriculturii în valoarea produsul intern brut. De asemenea, este imperios necesar să se găsească soluţii viabile de conservare şi de exploatare durabilă a resurselor agricole ale României (sol, apă, resurse genetice vegetale, resurse genetice animale, forţă de muncă, resurse financiare).


2015-2018
Proiecte derulate in calitate de coordonator
ADER 3.2.4 “Diversificarea sortimentului legumicol prin crearea de soiuri şi hibrizi F1, pentru cultura tradițională și ecologică în câmp pentru principalele specii de legume” 
Proiecte derulate in calitate de partener
ADER 3.1.4.    „ Regenerarea, multiplicarea caracterizarea unor varietăţi locale legumicole, cu caracter unic”
ADER. 3.2.3. Crearea de soiuri şi hibrizi F1 pentru principalele specii de legume cultivate în spaţii protejate: tomate, ardei, pătlăgele vinete, castraveţi, varză timpurie.
ADER 3.2.6 ”Menţinerea integrităţii genetice a soiurilor şi hibrizilor de legume, asigurarea de sămânţă din verigi superioare (prebază şi bază) şi crearea de noi cultivare”
ADER 3.3.5  Elaborarea unui sistem integrat de control a organismelor dăunătoare la culturile de legume convenţionale şi ecologice, din spaţii protejate şi camp.
ADER 3.3.6 Evaluarea si conservarea surselor de germoplasmă legumicolă tolerante la stresul termic şi hidric în vederea utilizării acestora în programele de ameliorare


2011-2014
In cadrul acestui program, Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Bacau dezvolta un proiect in calitate de director de proiect (ADER 3.3.2) si patru proiecte in calitate de partener (partener 2 in proiectul ADER 1.1.11, partener 2 in proiectul ADER 1.1.12, partener 1 in proiectul ADER 3.1.2, partener 2 in proiectul ADER 1.1.10). 
1.  PROIECT ADER 3.3.2 ”Optimizarea unor metode şi tehnici de cultivare a legumelor în sistem ecologic cu consumuri energetice reduse în ferme de semi-subzistență pentru obținerea unor recolte competitive” - DIRECTOR DE PROIECT SCDL BACAU – Dr. Ing. Maria CALIN.

Etapa 1 - Studiul fermelor de semi-subzistență cu pretabilitate pentru cultura legumelor ecologice
Etapa 2- Metode şi practici de cultură ecologică a legumelor
Etapa 3 -  Evaluarea unor metode si practici de cultura a legumelor in agricultura ecologica
Etapa 4- Evaluare metode de cultură ecologică a legumelor
Etapa 5 - Metode si tehnici de crestere a competitivitatii agriculturii ecologice
Etapa 6 -  Scheme si verigi de multiplicare a semintelor ecologice
Etapa 7 -Valorificarea rezultatelor obţinute în experienţele de producereşi multiplicare a legumelor cultivate în agricultură ecologică  


2. PROIECT ADER 1.1.11 Conservarea şi valorificarea patrimoniului legumicol cu expresie fenotipică utilă şi plasticitate ecologică ridicată”. Proiectul este coordonat de catre SCDL Buzau.
Faza 1 -
Identificarea şi colectarea surselor de germoplasmă utile lucrărilor de ameliorare (documentare, intocmire protocol experimental).
3. PROIECT ADER 1.1.12
„Diversificarea sortimentului legumicol prin introducerea în cultură a unor specii mai puţin cultivate (Rheum rhabarbarum-revent), din diverse zone ale lumii (Tragopogon porrifolius-scorţonera), din flora spontană (Alium ursinum-leurdă, Armoracia rusticana-hrean, Ornithogalum umbelatum-ceapa ciorii), tolerante la stresul termo-hidric”. Director de proiect SCDL Iernut.
Faza 1 - Cercetări vizând identificarea genotipurilor în areale legumicole specifice (studiu de caz)

4. PROIECT ADER 3.1.2 „Soluţii tehnologice alternative destinate fermelor de semisubzistenţă pentru cultura protejată a legumelor în contextul modificărilor climatice la nivel regional şi a creşterii competitivităţii producţiei” Director de proiect ICDLF Vidra.
Faza 1 - Studii documentare, elaborare protocol experimental.

5. PROIECT ADER 1.1.10
„Identificarea de genotipuri tolerante la stres termic, hidric şi biotic din speciile legumicole tradiţionale pretabile sistemelor tehnologice specifice agriculturii biologice şi conservative Director de proiect ICDLF Vidra.
Faza 1 - Identificarea genotipurilor legumicole existente în oferta partenerilor.

Faza 2 - Constituirea câmpurilor experimentale
Faza 3 - Evaluarea materialului biologic în baza criteriilor stabilite, conform obiectivelor proiectului


Tipărire

BANCA MONDIALA

 

AG nr. 141551/2008Menţinerea şi dezvoltarea biodiversităţii ecosistemelor legumicole prin identificarea, conservarea şi gestionarea resurselor de germoplasmă existente în legumicultura tradiţională”, 2007-2011

 

Tipărire

PARTENERIATE

Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare II, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 475/ 2007, pentru perioada 2007-2013, reprezinta principalul instrument prin care Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS), implementeaza Strategia Nationala pentru CDI.

Tipărire

SECTORIAL MADR

 1. PROIECT SECTORIAL 354 - Valorificarea produselor ecologice horticole pentru o alimentaţie diversificată şi sănătoasă a grupelor de consumatori în cadrul politicii UE de securitate alimentară, perioada 2006 – 2010, director de proiect LUCIAN STOIAN.
 2. PROIECT SECTORIAL PS 321, contract 355/2006 - Ameliorarea soiurilor şi hibrizilor de legume, flori, plante dendrologice care să corespundă noilor cerinţe ale consumatorilor şi introducerea în cultură a unor specii de legume mai puţin întâlnite pe piaţa noastră, 2006 – 2010 director de proiect SILVICA AMBĂRUŞ.
  Raport final 
Tipărire

CEEX

Prin Hotararea Guvernului nr. 368/28.04.2005 a fost aprobat, la initiativa Ministerului Educatiei si Cercetarii, Programul Cercetare de Excelenta. Programul, precompetitional, de acumulare, propune actiuni concrete de întarire a Ariei Românesti a Cercetarii, astfel încât unitatile si institutiile din România sa faca fata nivelului de performanta în acest domeniu precum si cerintelor impuse de statutul de tara membra a Uniunii Europene începând cu anul 2007.

Produsele noastre

 • Ardei gras Dariana Bac
 • Ridichi de vară Țepușa de Bacău
 • Salată Marilena
 • Dalia Eleganta
 • Varză de toamnă Silviana
 • Tagetes Delia
 • Fasole de grădină Mileniu
 • Ochiul Boului Bianca
 • Ardei gras Dariochea
 • Porumb zaharat Dulce de Bacău
 • Fasole urcătoare Auria Bacăului
 • Ochiul Boului Cora
 • Ardei iute Delicios
 • Spanac Premier