Tipărire

ADER 2020

  

Planul sectorial pentru cercetare – dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru perioada 2011- 2014 (ADER 2020)

Își propune să găsească rezolvări şi să ofere soluţii adaptate condiţiilor agro-eco-climatice regionale specifice, care să corespundă stadiului actual de dezvoltare rurală a României. În contextul schimbărilor climatice vor trebui găsite soluţiile inovative de adaptare a tehnicilor şi tehnologiilor de cultură şi de creştere a animalelor, astfel ca exploataţiile agricole să poată contribui la creșterea ponderii agriculturii în valoarea produsul intern brut. De asemenea, este imperios necesar să se găsească soluţii viabile de conservare şi de exploatare durabilă a resurselor agricole ale României (sol, apă, resurse genetice vegetale, resurse genetice animale, forţă de muncă, resurse financiare).


2015-2018
Proiecte derulate in calitate de coordonator
ADER 3.2.4 “Diversificarea sortimentului legumicol prin crearea de soiuri şi hibrizi F1, pentru cultura tradițională și ecologică în câmp pentru principalele specii de legume” 
Proiecte derulate in calitate de partener
ADER 3.1.4.    „ Regenerarea, multiplicarea caracterizarea unor varietăţi locale legumicole, cu caracter unic”
ADER. 3.2.3. Crearea de soiuri şi hibrizi F1 pentru principalele specii de legume cultivate în spaţii protejate: tomate, ardei, pătlăgele vinete, castraveţi, varză timpurie.
ADER 3.2.6 ”Menţinerea integrităţii genetice a soiurilor şi hibrizilor de legume, asigurarea de sămânţă din verigi superioare (prebază şi bază) şi crearea de noi cultivare”
ADER 3.3.5  Elaborarea unui sistem integrat de control a organismelor dăunătoare la culturile de legume convenţionale şi ecologice, din spaţii protejate şi camp.
ADER 3.3.6 Evaluarea si conservarea surselor de germoplasmă legumicolă tolerante la stresul termic şi hidric în vederea utilizării acestora în programele de ameliorare


2011-2014
In cadrul acestui program, Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Bacau dezvolta un proiect in calitate de director de proiect (ADER 3.3.2) si patru proiecte in calitate de partener (partener 2 in proiectul ADER 1.1.11, partener 2 in proiectul ADER 1.1.12, partener 1 in proiectul ADER 3.1.2, partener 2 in proiectul ADER 1.1.10). 
1.  PROIECT ADER 3.3.2 ”Optimizarea unor metode şi tehnici de cultivare a legumelor în sistem ecologic cu consumuri energetice reduse în ferme de semi-subzistență pentru obținerea unor recolte competitive” - DIRECTOR DE PROIECT SCDL BACAU – Dr. Ing. Maria CALIN.

Etapa 1 - Studiul fermelor de semi-subzistență cu pretabilitate pentru cultura legumelor ecologice
Etapa 2- Metode şi practici de cultură ecologică a legumelor
Etapa 3 -  Evaluarea unor metode si practici de cultura a legumelor in agricultura ecologica
Etapa 4- Evaluare metode de cultură ecologică a legumelor
Etapa 5 - Metode si tehnici de crestere a competitivitatii agriculturii ecologice
Etapa 6 -  Scheme si verigi de multiplicare a semintelor ecologice
Etapa 7 -Valorificarea rezultatelor obţinute în experienţele de producereşi multiplicare a legumelor cultivate în agricultură ecologică  


2. PROIECT ADER 1.1.11 Conservarea şi valorificarea patrimoniului legumicol cu expresie fenotipică utilă şi plasticitate ecologică ridicată”. Proiectul este coordonat de catre SCDL Buzau.
Faza 1 -
Identificarea şi colectarea surselor de germoplasmă utile lucrărilor de ameliorare (documentare, intocmire protocol experimental).
3. PROIECT ADER 1.1.12
„Diversificarea sortimentului legumicol prin introducerea în cultură a unor specii mai puţin cultivate (Rheum rhabarbarum-revent), din diverse zone ale lumii (Tragopogon porrifolius-scorţonera), din flora spontană (Alium ursinum-leurdă, Armoracia rusticana-hrean, Ornithogalum umbelatum-ceapa ciorii), tolerante la stresul termo-hidric”. Director de proiect SCDL Iernut.
Faza 1 - Cercetări vizând identificarea genotipurilor în areale legumicole specifice (studiu de caz)

4. PROIECT ADER 3.1.2 „Soluţii tehnologice alternative destinate fermelor de semisubzistenţă pentru cultura protejată a legumelor în contextul modificărilor climatice la nivel regional şi a creşterii competitivităţii producţiei” Director de proiect ICDLF Vidra.
Faza 1 - Studii documentare, elaborare protocol experimental.

5. PROIECT ADER 1.1.10
„Identificarea de genotipuri tolerante la stres termic, hidric şi biotic din speciile legumicole tradiţionale pretabile sistemelor tehnologice specifice agriculturii biologice şi conservative Director de proiect ICDLF Vidra.
Faza 1 - Identificarea genotipurilor legumicole existente în oferta partenerilor.

Faza 2 - Constituirea câmpurilor experimentale
Faza 3 - Evaluarea materialului biologic în baza criteriilor stabilite, conform obiectivelor proiectului


Produsele noastre

 • Salvia Carmen
 • Țelină Bistrița
 • Ardei lung Ionel
 • Tagetes Flacăra
 • Cimbrișor Marcela
 • Dalia Eleganta
 • Rudbekina Record
 • Petunia Sorina
 • Porumb zaharat Dulce de Bacău
 • Varză de toamnă Silviana
 • Althea Lola
 • Gypsofila Oana
 • Ochiul Boului Bianca